Rijangst / letselschade

rijangst na ongeval
Rijangst na een ongeval? 0800-rijangst.nl

Letselschade of Letsel is de lichamelijke en geestelijke (immateriële) schade die een mens ondervindt als hij of zij bij een ongeluk betrokken is. Het kan daarbij dus ook gaan om een verkeersongeval. Stel:

  • – je durft na een ongeval niet meer te rijden
  • – je durft niet overal meer te rijden waar je voorheen wel zonder angst reed
  • -sinds het ongeval rijd je altijd zeer gespannen en kom je doodmoe op de plaats van bestemming aan.

Dan is er sprake van letselschade. Het is namelijk een geestelijke schade. Voor het ongeval was er immers nog geen spraken van rijangst. De behandeling van deze angstklachten kunnen verhaald worden op de tegenpartij. In de meeste gevallen heb je al contact gehad met iemand van de verzekering. Toch is het raadzaam om contact op te nemen met een onpartijdige partij. Wij adviseren het netwerk van 0800-ongeval. Iedere bij 0800-Ongeval aangesloten advocaat en expert beschikt over het Keurmerk Letselschade en heeft een lidmaatschap bij verschillende beroepsverenigingen die kwaliteit en expertise waarborgen.  Zij zullen meestal een intake adviseren om de rijangst in kaart te brengen. Dit kan uitgevoerd worden door Stichting Rijangst.

 

 

Behandelmethodieken bij rijangst

Welke methodiek gebruik je bij welke vorm van rijangst?

Specialistenwerk!
Specialistenwerk!

 

Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Tenslotte heeft iedere cliënt een eigen aanpak nodig en heeft ook iedere therapeut zijn/haar eigen voorkeur.

Wat vaak toegepast wordt bij de twee meest voorkomende vormen van rijangst:

Rijangst met paniekaanvallen (vaak snelwegangst) :

ACT, acceptatie en commitmenttherapie.
De kern van een angststoornis is de angst voor angst en er alles aan doen om de beleving van die angst te vermijden. Daar waar men bij CGT (cognitieve gedragstherapie) leert om de angst te beheersen, gaat men bij ACT er vanuit dat starre en inflexibele pogingen om de beleving van angst te beheersen juist het probleem is! Niet de oplossing.

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing: fobieprotocol
Door middel van deze methode is het mogelijk om bij de cliënt in zeer korte tijd nare ervaringen te laten ‘uitdoven’ en daarmee deze te vervangen door positieve gedachten en emoties.

Delenwerk
Iedereen heeft delen in zich ontwikkeld. Ooit waren we één. In de loop van de jaren zijn er delen ontstaan die elkaar tegen lijken te werken. Voorbeeld: het ene deel wil graag de auto in om in alle vrijheid te kunnen rijden. Terwijl het andere deel je tegen lijkt te houden en je wil beschermen tegen iets.
NLP en de Transactionele Analyse heeft veel interventies ontwikkeld om met deze delen te werken.

Rijangst na een ongeval. Vaak is er dan sprake van een (partiële) PTSS.

De behandeling begint dan meestal met RDI, Resource Development & Installation-protocol.
Dit is ontwikkeld om positieve functionele cognities te ontwikkelen en wordt gebruikt voorafgaand aan de EMDR. De gemobiliseerde positieve cognities worden hierbij als een snelle vorm van ik-versterking ingezet als overlevingsstrategie om EMDR aan te kunnen in geval van zware traumatisering. RDI zorgt voor de benodigde stabiliteit om het EMDR proces aan te kunnen.

EMDR standaard protocol
—–
Nadat de angstklachten uitgeblust zijn, na behandeling bij de therapeut volgen de therapeutische rijlessen waarbij de therapeut op de achterbank van de lesauto plaatsneemt om zo te kunnen interveniëren (exposure in Vivo).

Daarna volgen nog enkele normale rijlessen met een gespecialiseerd rijinstructeur (rijangst-specialist). Tijdens deze rijlessen leert de cliënt hoe hij/zij zich veilig en adequaat kan handhaven in het verkeer.