Impact van rijangst

Wat betekent het om rij-angst te hebben?

Rijangst2Zo’n 500.000 tot 1 miljoen Nederlanders heeft last van een of andere vorm van rijangst. Dit is van grote invloed op hun leven en beïnvloed hun hele doen en laten.
Het niet durven autorijden maakt dat men in heel gewone, alledaagse situaties, steeds een beroep op anderen moet doen om te komen van A naar B. Het vragen om hulp kan moeilijk zijn. De bereidwilligheid of het medelijden van de anderen kan leiden tot schuld –en schaamtegevoelens. Deze mensen zijn vaak zo afhankelijk van anderen dat het uiteindelijk kan leiden tot eenzaamheid.
Rijangst zorgt vaak voor onbegrip, het is op zich geen ziekte en huisartsen weten vaak niet wat ze er mee aan moeten. Ook de directe familie weet er vaak geen raad mee. De autosleutels worden ingenomen onder het mom dat angstige mensen beter uit het verkeer kunnen blijven. Weer andere partners wijten het aan een gebrek van zelfvertrouwen of bagatelliseren het probleem door er niet meer over te praten.
De maatschappij is gericht op autorijden. Wil men naar een grote supermarkt of woonboulevard, of werkt men op een industrieterrein dan kan men daar met het openbaar vervoer vaak niet eens komen.Het leven van alledag is helemaal ingericht op autorijden. Wanneer men de auto niet meer in durft kost dat veel tijd en energie. Hierbij valt te denken aan het feit dat men van alles moet regelen om op zijn afspraak te kunnen komen. Lukt dat niet dan moet de afspraak verzet worden. Dit gaat vaak gepaard met uitvluchten en er moet een nieuwe afspraak gemaakt worden. Vervolgens begint het hele circus weer van voren af aan.
Er zijn ook mensen met rijangst die nog wel de auto in durven maar die bepaalde verkeerssituaties vermijden. Ook dan kost het veel tijd en energie om de juiste route uit te stippelen, laat staan de angst dat men per ongeluk toch op bijvoorbeeld die snelweg beland.
Tot slot hebben we nog de groep automobilisten die wel overal rijdt maar die haast altijd angstig is. Dit heeft tot gevolg dat men supergeconcentreerd autorijdt, vaak last heeft van gespannen spieren en doodmoe op het punt van bestemming aankomt. Iedere rit is een overwinning en het ‘kost’ deze mensen heel veel om steeds weer die auto in te moeten.

Wanneer iemand last heeft van rijangst beïnvloed dat zijn hele doen en laten. De keuze van een baan, de plaats waar men woont, het contact met familie en vrienden, maar vooral ook de verhouding met familie en vrienden. Men voelt zich vaak ondergeschikt en afhankelijk van zijn familie en vrienden en haalt van alles uit de kast om iets terug te kunnen doen, of om aan de buitenwereld te bewijzen dat men geen mislukkeling is.

→ Doordat mensen met rijangst zoveel onbegrip uit hun omgeving krijgen heerst er een taboe op het hebben van rijangst→ dit taboe zorgt er voor dat er maar weinig mensen zijn die iets weten over rijangst→ dit leidt tot onbegrip wanneer men iemand ontmoet die rijangst heeft→

Bron: Samen op weg. Karin Elshout -van Gaal.