Doelstelling

Het vergroten van kennis op het gebied van hulpverlening bij alle vormen van rijangst en alle aanverwante gebieden van allen die hierbij rechtstreeks of zijdelinks betrokken zijn.

instructio block info opdachtgeverHet vergroten van de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van hulpverlening aan personen met rijangst en daarmee het risico op mogelijke imagoschade trachten te voorkomen.
Het aanbieden/ondersteunen bij hulp aan personen met rijangst op praktisch en psychosociaal gebied mits zij op geen andere wijze in aanmerking komen voor financiele vergoeding en voldoen aan de voorwaarden die Stichting Rijangst hiervoor stelt.
Het verbeteren van de positie van mensen met rijangst in het algemeen en het stimuleren van kennisontwikkeling/projecten op het gebied van: lotgenotencontact, belangenbehartiging, innovatie van de hulpverlening en psycho-educatie.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimtse zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Stichting Rijangst tracht haar doelstelling te behalen onder meer door;

Het ontwikkelen van opleidingen/workshops op post HBO-niveau.
Het ontwikkelen van en het uitgeven van een keurmerk aan (commerciele) dienstverleners, alsmede het ontwikkelen van een normen en keurmerkvereisten voor bedoelde dienstverleners, en het afnemen van keuringen bij dienstverleners die verzocht hebben om het keurmerk te mogen voeren.
Het verrichten van onderzoek, danwel het stimuleren van onderzoek op het gebied van rijangst.
Door het organiseren van bijeenkomsten voor personen met rijangst, en voor professionals
Het geven van voorlichting.
Het uitwisselen van kennis en kunde met het buitenland en voorts met alle wettige middelen.