Aanvragen Keurmerk

Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Stichting Rijangst hebben wij het volgende van u nodig:

Als VC:

 

Certificaat VerkeersCounselor, te overleggen middels een fotokopie, liefst digitaal (ingescand).

Inschrijving van de beroepsvereniging, te overleggen middels een fotokopie, liefst digitaal (ingescand). U dient dit te herhalen bij iedere nieuwe licentie van de betreffende beroepsvereniging.

Uw naam
Bedrijfsnaam en het internetadres van uw website: bijv. http://www.kaber.nl
Plaats van praktijk
Zakelijk telefoonnummer
Emailadres

Als RS:

Certificaat Rijangst-Specialist, te overleggen middels een fotokopie, liefst digitaal (ingescand).

Geldig instructeursbewijs te overleggen middels een fotokopie, liefst digitaal (ingescand). U dient dit te herhalen als het instructiebewijs verlengd, opnieuw verkregen is.

Uw naam
Bedrijfsnaam en het internetadres van uw website: bijv. http://www.kaber.nl
Plaats van praktijk
Zakelijk telefoonnummer
Emailadres

U kunt alles mailen naar Karin Elshout

Zodra alles ontvangen en goedgekeurd is ontvangt u van ons:

De factuur voor 2014 á € 6,25 per maand
Het beeldmerk in JPG formaat
Het certificaat Keurmerk Rijangst met een geldigheidsduur voor 3 jaar
Een vermelding op de ledenpagina
U ontvangt daarna automatisch de jaarlijkse factuur in januari van ieder kalenderjaar